Over GGZVervoersdienst.

GGZVervoersdienst is de eerst vervoersdienst in de volwassen psychiatrie en gesloten jeugdzorg in Nederland. Op aanvraag voorzien wij in aanvullende professionele begeleiding ter ondersteuning van de cliënt. Omdat GGZVervoersdienst een pionier is in de markt zullen wij constant zoeken naar verbeteringen van onze dienstverlening en daar hebben wij jou voor nodig.

Vervoersbegeleider Regio Limburg.

Wat houdt het werk in?

Als begeleider ben je verantwoordelijk om cliënten met een psychiatrische achtergrond, op een veilige en professionele manier te begeleiden vóór, tijdens en na een rit. Samen met een collega, haal je een cliënt op en begeleid deze naar de plek van bestemming. Ons uitgangspunt is de-escalerend, normaliserend en destigmatiserend vervoer. Omdat het zorgniveau van de cliënten vaak erg hoog ligt, is relevante opleiding en ervaring vereist.

Wat zijn de verantwoordelijkheden?

 1. Het veilig begeleiden van cliënten
 2. Een adequate inschatting maken van het psychiatrische toestandsbeeld van de cliënt
 3. Professioneel kunnen interveniëren en signaleren onvolkomenheden
 4. Voor en na een rit administratief werk omtrent het vertrek en de aankomst van een cliënt
 5. In geval van escalatie calamiteitenprotocol kunnen naleven en zo nodig EHBO, AED en fixatie toepassen
 6. Omgaan met snel wisselende situaties in een dynamische en soms hectische werkomgeving
 7. Representatieve attitude naar alle betrokkenen gedurende de werkzaamheden

Wat bieden wij jou?

 • Goede salariëring
 • Dynamische en uitdagende werkomgeving
 • De mogelijkheid, buiten jouw reguliere werk, flexibel diensten in te kunnen plannen

Wat zijn jouw kwalificaties?

 • Je hebt een afgeronde opleiding SPW 4
 • Je hebt ruime werkervaring binnen de psychiatrie (minimaal 4 jaar)
 • Je hebt actuele kennis van motiverende gespreksvoering en de-escalerende interventies.

Wat zijn jouw kwaliteiten?

 • Je kunt bijdragen aan het bevorderen van het maximaal mogelijke welbevinden van onze cliënten
 • Kunnen signaleren, beoordelen van en omgaan met risicovol gedrag
 • Je bent punctueel, proactief, zelfstandig, stressbestendig en een teamspeler
 • Je hebt een (zelf-)reflecterend vermogen aangaande de dienstverlening
 • Een proactieve houding met betrekking tot de nadere vormgeving van onze dienstverlening