Goede zorg begint op weg naar de instelling

Met de GGZ Vervoersdienst willen wij de zorg tijdens het vervoer naar de GGZ-instelling voor  mensen met verward gedrag kwalitatief verbeteren.

Daarom bieden wij voor mensen met verward gedrag en/of verslavingsproblematiek een vervoersdienst, zodat goede zorg begint op weg naar de instelling. De GGZ Vervoersdienst biedt passend vervoer met professionele begeleiding. Afgestemd op de behoeften van de cliënt. We vervoeren zo normaal mogelijk zonder stigma’s!!

De kracht van GGZ Vervoersdienst zit hem in de professionele begeleiders met verstand van de problematiek en ruime ervaring binnen het werkveld.

Ook vervoer voor jeugdigen

Gelijktijdig met de aanpassingen in de jeugdwet, hebben wij jeugdzorg vervoer ontwikkelt. Omdat wij geloven dat ook binnen de jeugdzorg een laagdrempelige benadering op basis van contact door mensen met kennis een vooruitgang is.

Denk aan het vervoer binnen de gesloten jeugdzorg van en naar de rechtbank.
Jeugdzorg vervoer vervoert jongeren in een normale bus en biedt professionele ondersteuning tijdens het rechtbank bezoek.
Om u een beeld te geven van wat dit concreet inhoudt schetsen we de volgende situatie: – Wij halen op de afgesproken tijd de desbetreffende jongere op. Na een warme overdracht neemt de jongere achterin plaats, samen met een van onze begeleiders. Aangekomen op de rechtbank, waar we met de jongere door de hoofdingang binnen komen, wachten we gezamenlijk met in de wachtruimte en begeleiden we waar nodig de interactie tussen jongere, ouders en belangrijke derden. Tijdens de zitting wachten we voor de zittingszaal en na afloop begeleiden we de jongere naar het voertuig waarna we in dezelfde opstelling weer naar de instelling rijden.

Waar zijn wij voor in te zetten?

•Rechtbank vervoer en begeleiding
•Ziekenhuisbezoeken
•Begeleide huisbezoeken
•Ophalen na vermissing

De GGZ Vervoersdienst biedt passende zorg gericht op het welzijn van de cliënt. Onze benadering is laagdrempelig, ons vervoer veilig. Want herstelgerichte zorg die begint op weg naar de instelling.
Ons vervoer is 24/7 aan te vragen en inzetbaar. Altijd binnen 1 uur en 15 minuten na aanvraag op plaats van bestemming. Wij ontzorgen u graag als het gaat om vervoer met begeleiding.

Jeugdzorg Vervoer

Dankzij de GGZ Vervoersdienst hebben we ervaring opgedaan binnen het vervoer van jeugdigen en wilden daar een passender aanbod voor bieden. Gelijktijdig met de aanpassingen in de jeugdwet, betreffende verantwoordelijkheden rondom personenvervoer, hebben we onze diensten uitgebreid.

Samenwerking waar we trots op zijn