Jeugdzorg vervoer van en naar de instelling

Voor jongeren in de gesloten jeugdzorg

Is je cliënt jonger dan achttien jaar?

De GGZ Vervoersdienst verzorgt al het begeleid vervoer van en naar gesloten jeugdzorg instellingen in heel Nederland. Zoals bij een overplaatsing, uithuisplaatsing of familiebezoek. Dat doen we met speciale begeleiders, die weten hoe ze moeten omgaan met jongeren die gedragsproblemen hebben. Want naast hun werk voor de GGZV, werken ze ook als pedagogisch medewerker voor deze doelgroep.

Het vervoer van jongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg, is sinds 2016 onderdeel van de jeugdhulpplicht. Dit betekent dat de zorgaanbieders verantwoordelijk zijn voor het vervoer van en naar behandellocaties. Zij hebben dit uitbesteed aan de Jeugdzorgvervoer.

Wat kun je van ons verwachten? Is discreet begeleid vervoer geschikt voor jouw cliënt?

Wat mag je verwachten van GGZ Vervoersdienst

 • Landelijke dekking

 • Geschikt, wit voertuig (Volkswagen multivan) met minimale opdruk en getint glas

 • Twee professionele begeleiders (conform eisen kwaliteitskader met minimaal 4 jaar ervaring); neutraal (casual) gekleed

 • Zonder dwang- en drangmaatregelen

 • Desgewenst inclusief begeleiding naar ziekenhuis, rechtbank e.d.

 • Binnen 45 minuten ter plaatse

 • 24/7 beschikbaar

 • Meest ervaren aanbieder

 • Vaak goedkoper dan andere oplossingen

De GGZ Vervoersdienst richt zich op cliënten op wie het volgende van toepassing is

 • Heeft een psychische stoornis en/of verslavingsproblematiek

 • Komt van of gaat naar een instelling voor GGZ, verslavingszorg, forensische GGZ, gehandicaptenzorg of gesloten jeugdzorg

 • Heeft geen spoedeisende somatische klachten (waarvoor ambulance-inzet gerechtvaardigd is)

 • Is niet in staat om zelf vervoer te regelen

 • Kan geen beroep doen op zijn omgeving voor dit soort vervoer

 • Kan geen aanspraak maken op vervoersondersteuning via een verpleegarrangement

 • Kan niet verantwoord reizen met één begeleider

 • Heeft reisbegeleiding nodig door professionals die over meer vaardigheden beschikken dan een reguliere taxidienst